770 12345

16 uker ventetid

for uprioriterte pasienter

Priser for konsultasjon

Offentlig godkjente takster

Egenandel: 351 kr


Materiellkostnader; takst 10B (93 kr):

Ved EKG taking tilkommer takst 701A på 55 kr som inngår i frikortordningen.

EKG: 93 + 55 = 148 kr

Arbeidsbelastning + EKG: 93 + 55 = 148 kr

Ultralydundersøkelse; 93 kr

24 timers blodtrykk: 93 kr

24 timers EKG: 93 kr

Pusteprøve: 93 kr

Blodprøve: 55 kr


En vanlig full konsultasjon med arbeidsbelastning og ultralyd av hjertet kommer på 351 kr + 93 kr x2 + 55 kr, tilsammen 592 kr.

En vanlig full konsultasjon med arbeidsbelastning og ultralyd av hjertet  og i tillegg pusteprøve kommer på 351 kr + 93 kr x3 + 55 kr, tilsammen 685 kr.