770 12345

16 uker ventetid

for uprioriterte pasienter

Våre medarbeidere

Sarah Maria Hofsøy

Sekretær/Assistent

Kand. med. Antwerpen Belgia 1987. Praksis fra Harstad Kommune, Diagnosestasjonen og som underordnet lege ved medisinsk avdeling Harstad sykehus.


1994-1997 ansatt ved Hjertemedisinsk avdeling Universitets-sykehuset i Nord-Norge.


Spesialist i indremedisin i 1996 og spesialist i hjertesykdommer i 1997. Fra samme år ansatt som overlege ved medisinsk avdeling Harstad sykehus med ansvar for medisinsk intensivavdeling og hjertepost samt pacemaker-implantasjoner.


Gikk ut av avdelingen og startet Hjerteklinikken i januar 2004.


E-postadresse: kurt.anker.hofsoy@hjerteklinikken.nhn.no


Kurt Anker Hofsøy

Overlege

Sarah er utdannet i reiselivsledelse fra Sveits og har jobbet som medarbeider i Hjerteklinikken i 10 år.


Fra 2014 har hun jobbet fast på kontoret som ekstrahjelp.


Fra august 2017 ble hun fast ansatt som assistent/sekretær ved Hjerteklinikken.

Kristin Fossheim

Sykepleier

Kristin var utdannet sykepleier i 1998.


Hun har blant annet erfaring fra arbeid som hjemmesykepleier, som apotekstekniker ved sykehusapotek og som sykepleier på rehabiliteringsavdeling ved sykehus.


Kristin ble ansatt ved Hjerteklinikken i begynnelsen av 2015.