770 12345

16 uker ventetid

for uprioriterte pasienter

Velkommen til Hjerteklinikken i Harstad

Kort fortalt

Vi utreder:

Beliggenhet

Ved Hjerteklinikken foretar vi utredning og foreslår behandlingsmessige tiltak innenfor et bredt spekter av pasienter med hjerte- medisinske problemstillinger. Vi foretar også utredning av barn med hjertebilyder og mistenkt medfødte hjertefeil og pasienter etter hjerneslag for å utelukke blodpropp utgående fra hjertet.


Vi har mulighet til å ta pasienter til øyeblikkelig hjelpstime og på kort varsel. Vi driver også en fleksibel kveldspoliklinikk.


Vi er en del av det offentlige helsevesenet og det kreves henvisning fra lege

Brystsmerter med spørsmål om hjertekrampe

Hjertesvikt

Hjerteklaffesykdom

Blodtrykkssykdom

Hjerterytme forstyrrelser

Kontroller av hjertestartere

og pacemakere

Barn med medfødte hjertefeil

Hjerneslagpasienter


Vår besøksadresse er Sjøgata 3, 9405 Harstad. Lokalene ligger i Rasch-Tellefsen- bygget i 3.etasje. Inngangen er i fronten av bygget, rett over hurtigbåtkaien og 50 meter fra bussterminal og taxiholdeplass.


Nærmere informasjon om parkerings- muligheter finner du på vår kontaktside.

Aktuell informasjon til pasienter om forholdsregler pga. Coronavirus Covid-19:

Hjerteklinikken holder åpent og mottar i utgangspunktet bare selekterte pasienter som av medisinske grunner ikke bør/kan utsette time til undersøkelse og behandling. Vi vil sørge for strenge hygienetiltak ved konsultasjonen og redusere antall pasienter slik at det bare er 1 max 2 pasienter i våre lokaler samtidig.

Pårørende må ikke komme med til timen med mindre det er helt nødvendig. Nye telefontider er i denne perioden 08:30 til 14:00 fra mandag til fredag.


Vi vil kontakte alle pasientene 1 til 2 dager før avtalt time og dersom ja på 1 eller flere av følgende spørsmål skal timen utsettes:

Har du eller har hatt symptomer på luftveisinfeksjon de siste 14 dagene?

Har du vært på reise ut av landsdelen etter 27.2 ?

Har du vært i nærkontakt med en person som er testet positiv på Coronavirus Covid-19 ?

Er du i karantene?


Vi følger myndighetenes råd fortløpende på folkehelseinstituttets hjemmeside:

www.fhi.no  og vill oppdatere denne infoen fortløpende.


Vi vil også ha oppdatert informasjon ved inngangen til lokalet.


Ellers generelt følge myndighetens råd:

Være hjemme med familien

Ingen reiser innenlands eller utenlands

Unngå sosiale samlinger- også middagsselskaper

Unngå steder med mange mennesker

Barna må ikke oppsøke samlinger med flere enn 3 andre-helst være hjemme

Avstå fra å jobbe ved sykdomsfølelse